Pro radost i poučení.
Snažím se při školním projektu tvorby knížky s dějinami umění jít vám, studentům, příkladem (autorská kniha na googlu i jinde). Od vytvoření knížky na počítači, až k její realizaci a následné prezentaci na veřejných sítích. Učím vás, abyste se úkolu ujímali tvůrčím způsobem a nebrali úkol jen jako další domácí úkol a nutnou povinnost, ale jako příležitost mít radost z vlastní tvorby  kvalitní knihy. Navíc se vám taková dovednost v životě může hodit při vlastní seberealizaci v kterémkoli oboru lidské činnosti, kde je vyžadována "maturita". J.M.Valt 2014

 


 

Domácí úkoly pro primu:

1) Vytiskni si pro svou potřebu do hodin vv "Základní výtvarné pojmy" a stránku o barvě + stránku o barevných vztazích. Najdeš ve sdíleném adresáři dropboxu.  

2) Kup desky se čtyřmi kroužky, do nich vlož ZVP (základní výtvarné pojmy +

stránku o barvě + barevné vztahy). Eurofolie musí být hladké!

3) Stáhni si k sobě do počítače balík vv + pojmy. Najdeš v dropboxu na těchto webových stránkách ve sdíleném adresáři pod obrázkem učitele.

Termín zadání: 1.9. 2019

Termín odevzdání: příští vv

 

 

Domácí úkoly pro sekundu: 

Barevná reprodukce A4 zajímavého exotického zvířátka na příští vv.

Zadáno:1.9. 2019

 

 

VŠEM STUDENTŮM, KTEŘÍ VYTVÁŘEJÍ KNÍŽKU DĚJIN UMĚNÍ: DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ JASNÉ POKYNY PRO ZDÁRNÉ ZPRACOVÁNÍ A POZITIVNÍ HODNOCENÍ:

1) INFORMACE ČERPAT ZE ŠKOLNÍCH ZDROJŮ:  ZADÁNÍ NAJDETE ZDE NA ŠKOLNÍM WEBU V SEKCI DOMÁCÍ ÚKOLY - VIZ NÍŽE, TEXTY A OBRAZOVÝ MATERIÁL ČERPEJTE Z BALÍKU VV A Z WEBOVÝCH STRÁNEK ALBA "PICASAWEB". (Popisky k obrázkům na picasawebu jsou u některých obrázků ve sloupci po pravé straně). Doporučuji čerpat také z výborného textového materiálu od PhDr. Luďky Hrabákové, který je k dispozici ve sloupci těchto webnode stránek: maturitní okruhy, níže - pod názvem: "STRUČNÉ DĚJINY KULTURY". Další najdete ve sdíleném adresáři webnode na úvodní straně pod obrázkem. 

 

BALÍK VV:

A) PRO ŽÁKY KVARTY A VÝŠE: PŘEHLED UMĚLECKÝCH SLOHŮ A SMĚRŮ SE JMÉNY UMĚLCŮ:  BALÍK VV - 2,

+WEBOVÁ ALBA PICASA + ŠKOLNÍ STRÁNKY WEBNODE - sdílený adresář na úvodní straně pod obrázkem. 

 

B) PRO ŽÁKY TERCIE A 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO STUDIA: PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ OD PRAVĚKU V BALÍKU VV: TVORBA KNIHY - 1,

+ WEBOVÁ ALBA PICASA + ŠKOLNÍ STRÁNKY WEBNODE - sdílený adresář na úvodní straně pod obrázkem.

 

 

SOUČÁSTÍ TOHOTO „VÝTVARNÉHO BALÍČKU " JE OSNOVA, OBSAHUJÍCÍ POSTUP A KRITERIA PŘI TVORBĚ VLASTNÍ KNIHY O UMĚNÍ Z VÝŠE UVEDENÉHO MATERIÁLU. K DISPOZICI JSOU PÍSEMNĚ DANÁ KRITERIA PO OBSAHOVÉ I FORMÁLNÍ STRÁNCE.

DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL A KRITÉRIÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ KNÍŽKY SE PROMÍTÁ DO KLASIFIKACE ZADANÝCH TÉMATZDE JSOU NAPŘ. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ UMĚLECKÝCH SLOHŮ A SMĚRŮ (PRO KVARTU A VÝŠE):

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/PREHLEDUMELECKYCHSLOHUASMERUSEJMENYUMELCU# 

 

2) TÉMATICKÝ SLED: ARCHITEKTURA, SOCHAŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ, UŽITÉ UMĚNÍ ( umělecké řemeslo - šperky, zbraně, keramika, móda, apod.). NA ZAČÁTEK SLEDOVANÉHO OBDOBÍ UVÉST HLAVNÍ ZNAKY A RYSY UMĚLECKÉHO SLOHU ČI SMĚRU, NEZAPOMENOUT NA DATACI ! DOPORUČENÍ: PROHLÍŽEJTE SI POZORNĚ OBRÁZKY UMĚLCŮ A NACHÁZEJTE SOUVISLOSTI MEZI TÉMATY DĚL A DOBOU, VE KTERÉ UMĚLCI ŽILI. NAPŘÍKLAD: MALÍŘ L. DAVID - ZAVRAŽDĚNÍ MARATA - VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE - NEOKLASICISMUS.,DÁLE SOUVISLOST MEZI DÍLY DANÉHO OBDOBÍ A DÍLY NOVĚJŠÍ, ČI DNEŠNÍ DOBOU (INSPIRACE UMĚLCŮ např. Bosch inspiroval Dalího).

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/RokokoNeoklasicismusARomantismus#5461557467893645794

 

3) NEŠETŘETE ILUSTRACEMI K TÉMATŮM A PŘÍSLUŠNÉ POPISKY DODEJTE ( NEPOUŽÍVEJTE ŠIPKY !) KE KAŽDÉ ILUSTRACI - AUTOR, NÁZEV OBRAZU APOD. MŮŽETE VYTVÁŘET I SVÉ VLASTNÍ ILUSTRACE K TÉMATŮM; TAKOVÁ PRÁCE SE VYSOCE HODNOTÍ, POKUD JE OVŠEM KVALITNÍ - VIZ: PICASAWEB - UKÁZKA KNÍŽKY A. BORISOVÉ. 

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekAnastazieBorisovaSeminar# 

 

4) NA KONCI TÉMAT AUTOMATICKY PŘIŘADIT NOVÉ  POJMY: NAPŘ. IDOL, VENUŠE, PIKTOGRAM, MENHIR, DOLMEN APOD., DLE ZPRACOVÁVANÉHO OBDOBÍ. VYSVĚTLIT A ILUSTROVAT  OBRÁZKEM,  PRO NÁZORNOU PŘEDSTAVU POJMU.

 

5) NA KONCI TÉMAT NEBO BLOKŮ UVÉST VŽDY ZDROJ INFORMACÍ ! (UČÍME SE RESPEKTOVAT DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÝCH
PRÁV).

 

6) !!!!!!! DBÁT NA GRAFICKOU ÚROVEŇ ZPRACOVÁNÍ !!!!!!! HODNOTÍ SE KONCEPČNOST, POUTAVOST A ORIGINALITA ZPRACOVÁNÍ, VTIP, RUČNÍ PODÍL, KVALITA ILUSTRACÍ, PROPORČNÍ VHODNOST A ČITELNOST OBRÁZKŮ, PŘEHLEDNOST A USPOŘÁDANOST TÉMAT, KVALITA A VHODNOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (ZAKLÁDACÍ DESKY APOD.), DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ KE ZPRACOVÁNÍ KNIHY.

PŘÍKLADEM A INSPIRACÍ VÁM MOHOU BÝT PRÁCE NA ALBECH PICASAWEB: KNÍŽKA M. LAINA, B. BUŠÁKOVÉ, L. VÁVROVÉ,
A. LEŠÁKOVÉ (1. díl),  A.BORISOVÉ A DALŠÍCH.

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekMichalLain2A4DruhyRocnik#slideshow/5447463607783743506

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekBaraBusakova4A8Kvarta#slideshow/5448585274494399490

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekLenkaVavrova2A4DruhyRocnik#slideshow/5594305238882490626

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekAnezkaLesakova6A8SextaIDil#slideshow/5449345003687320386

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekAnastazieBorisovaSeminar#slideshow/5449928081002203026

 

 

 7) Práce odevzdávejte dřív, než je dán termín. Bude tak hodnocena příznivě vaše aktivita.  Nezapomínejte, že aktivita má hodnotu č. 10.

NEODEVZDANÉ PRÁCI SE DRUHÝ DEN PO TERMÍNU PŘIPISUJE ZNÁMKA 5 AUTOMATICKY: NESPLNĚNÝ ÚKOL.

 8) POZOR! Každá stránka vaší knížky bude nově od září 2012 opatřena vaším jménem  a příjmením tištěným drobným písmem v levém a pravém dolním rohu stránek, případně může být v zápatí i uprostřed. Toto opatření je namířené proti podvodům a zneužití (zcizení) vaší práce.

 

SYMBOLIKA KOSTELŮ:

ODKAZ NA VELMI UŽITEČNÉ STRÁNKY: SLOH ROMÁNSKÝ, GOTICKÝ, RENESANČNÍ A BAROKNÍ. DOPORUČUJI PŘI TVORBĚ KNÍŽKY!!!

https://vkd.bihk.cz/vyukova-cd/kostely/symbolika-kostelu/

 

 

 

Domácí úkoly pro tercii:

Pravěké umění

Doba kamenná (3,5 mil. př. n. l. – 2 200 let př. n. l. ),

Doba bronzová (2 200 let před n. l. – 750 let př. n. l. ),

Doba železná (750 let př. n. l.- 0).

Architektura: Gobekli tepe, Stonehenge, megality. Sochařství: venuše z Hohle Fels (38 - 40 000 let), Věstonická venuše (28 000 let), Mentonská venuše (25 000 let), venuše z Lespuque (25 000 let), Willendorfská venuše (22 000) let. Nástěnné malířství: Chauvetova jeskyně (30 000 let), jeskyně Altamira (asi 15 000 let), jeskyně Lascaux (15 000 let). Keltské umění, umělecké řemeslo.

Termín zadání: 1.9. 2019

Termín odevzdání: nejpozději 2.10. 2019

 

Na příští vv přines kvalitní barevnou reprodukci pravěké jeskynní malby na formátu A4

Zadáno: 1.9. 2019

 

 
 
 
 

 

Domácí úkoly pro kvartu:

Renesance

Začátek nového věku.

Periodizace. Text najdeš v záhlaví těchto webových stránek. Graficky uprav, ke každému jménu umělce dodej dva obrázky s popiskami. U Michelangela dej dva obrázky jeho díla z architektury, dva obrázky sochařství a dvě ukázky jeho díla malířského. Pojmy: sgrafito,knihtisk, psaníčko, kazetový strop, intarzie, sfumato.

Termín zadání: 1.9. 2019

Termín odevzdání: nejpozději 1.10. 2019

 

Domácí úkoly pro kvintu: 

Realismus v evropském umění. Barbizonská škola. Čerpej z přehledu dějin umění se jmény umělců. Ilustrace, nové pojmy.

Termín zadání: 1. 9. 2019

 

Termín odevzdání: nejpozději 4.10. 2019

 

Domácí úkoly pro sextu: 

Umění první poloviny 20. stol. Čerpej z přehledu dějin umění se jmény umělců.

Termín zadání: 1.9. 2019

Nejpozdější termín odevzdání: 8.10. 2019

 

Domácí úkoly pro 1. ročník:

1) Vytiskni si pro svou potřebu do hodin vv "Základní výtvarné pojmy" a stránku o barvě + stránku o barevných vztazích. Najdeš ve sdíleném adresáři dropboxu.  

2) Kup desky se čtyřmi kroužky, do nich vlož ZVP (základní výtvarné pojmy +

stránku o barvě + barevné vztahy). Eurofolie musí být hladké!

3) Stáhni si k sobě do počítače balík vv + pojmy. Najdeš v dropboxu na těchto webových stránkách ve sdíleném adresáři pod obrázkem učitele.

 

Termín zadání: 1. 9. 2019

Termín odevzdání: příští vv

 

 
 
 

Domácí úkoly pro 2. ročník:  

Renesance

Začátek nového věku.

Periodizace. Text najdeš v záhlaví těchto webových stránek. Graficky uprav, ke každému jménu umělce dodej dva obrázky s popiskami. U Michelangela dej dva obrázky jeho díla z architektury, dva obrázky sochařství a dvě ukázky jeho díla malířského. Pojmy: sgrafito, knihtisk, psaníčko, kazetový strop, intarzie, sfumato, nika.

Termín zadání: 1. 9. 2019

Termín odevzdání: nejpozději 2.10. 2019