O projektu vv:

 

SEZNAM UČEBNÍHO MATERIÁLU VYTVOŘENÉHO PRO STUDENTY VÝTVARNÉ A ESTETICKÉ VÝCHOVY GVH V LOUNECH K PROJEKTU VV:

 "KNÍŽKA O DĚJINÁCH UMĚNÍ" 

 

1) SKRIPTA: TEORIE BAREV A ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ POJMY. AUTOR: J. M. VALT, 2007.
2) OBRAZOVÝ A TEXTOVÝ MATERIÁL V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ POD NÁZVEM "BALÍK VV": UKÁZKY SVĚTOVÉHO UMĚNÍ ARCHITEKTURY, SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST, ZAJÍMAVÉ PREZENTACE UMĚLCŮ, INTERNETOVÉ ODKAZY, APOD. DALŠÍ ZDROJE JSOU UVEDENY NÍŽE.
3) SOUČÁSTÍ TOHOTO "VÝTVARNÉHO BALÍČKU" JE OSNOVA, OBSAHUJÍCÍ POSTUP A KRITERIA PŘI TVORBĚ VLASTNÍ KNIHY O UMĚNÍ Z VÝŠE UVEDENÉHO MATERIÁLU. K DISPOZICI JSOU ZDE PÍSEMNĚ DANÁ KRITERIA PO OBSAHOVÉ I FORMÁLNÍ STRÁNCE.
 

 

 ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE PROJEKTU

2010/14

 
Studenti od tercie jsou vedeni k výběru a uspořádání textového a obrazového materiálu do knížky o umění v časové posloupnosti formou počítačového zpracování a následným tiskem, s možností kombinace s ručními ilustracemi, případně možností vytvořit knížku ručně, s možností využití techniky koláže. Postupy práce jsou konzultovány se studenty; navazují tak první kontakt s uměleckou tvorbou v praxi. Cílem je seznámit studenty s historií umění poutavou formou, která vyžaduje osobní a aktivní účast. Originalita a rozdílná úroveň obsahového i grafického zpracování podporuje ve studentech tvůrčího ducha a soutěživost, začínají chápat potřebu soustředění při tvůrčí práci, vnímají grafické zákonitosti, chápají potřebu přemýšlet o kompozici, o proporcích, o výběru a typu písma, o gramatické a obsahové správnosti použitých textů, o kvalitě použitých ilustrací, o estetickém vyznění celé knížky. Student si tak formou tvůrčí hry osvojuje základní tvůrčí postupy grafického vyjádření, chápe význam umění pro společnost i jedince v ní a orientuje se v umění minulosti i současnosti. Umí pracovat s informacemi, rozeznává kvalitu a věrohodnost informací, umí je třídit a vhodně používat při své práci.

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A PŘESAHY: IVT, DĚJ, HV, ČJ, M.

Smysl tvorby knížky


 

...Váš vztah k umění nemusí být Vaší životní prioritou, ale poznáváním umění,  jeho zákonitostí a používáním získaných nových poznatků můžeme ovlivňovat kvalitu svého života v praxi. Prezentací svého životopisu bez gramatických chyb při žádosti o dobré místo v zaměstnání počínaje, účinnou grafickou prezentací svých idejí či výrobků v konkurenčním světě s nároky na vysokou kvalitu konče. To je smyslem tvorby vlastní představy knížky s tématikou výtvarného umění v hodinách vv. Učit se schopnosti vybrat  a graficky zpracovat kvalitní textové a obrazové informace  a umět  je pak prezentovat ve hmotné podobě.
Mgr.  J. M. Valt

 

Literatura a zdroje:

Vladimír Prokop – Kapitoly z dějin výtvarných umění (oksoft@oksoft.cz),:

doporučuji zakoupit ke studiu (základní orientace) dějin umění ( cena kolem 100Kč).

 

https://www.neoluxor.cz/ucebnice/odborne-skoly/vytvarna-vychova/pruvodce-vytvarnym-umenim-3-d3t136088, JAROSLAV HEROUT – Slabikář návštěvníků památek - https://knihy.abz.cz/obchod/nakladatelstvi-tvorba,  M. ČERNÁ - Dějiny výtvarného umění - IDEA SERVIS PRAHA 2002,

ZDARMA:

 https://as.photoprintit.com/web/85704860/showPublishedPhotoBook.do?ehash=be5830c21fee8461dec37503b3c58018&skipSessionTimeout

J. M. Valt – Postup při tvorbě vlastní knížky (Balík vv).
J.M. Valt - ZVP (Základní výtvarné pojmy).
J.M.Valt - školní webové stránky webnode - https://vvgvh.webnode.cz/
J.M.Valt - webová alba "picasa": https://picasaweb.google.cz/114057133194998543149.


 

 

Ukázka realizace knížky B. Bušákové - tercie 2010, kvarta 2011.

https://picasaweb.google.com/114057133194998543149/UkazkyKnizekBaraBusakova4A8Kvarta#slideshow/5448585274494399490

 

 

pokud není nalezena stránka, klikni na: moje fotografie, dále je mezi ukázkami ostatních...

 

 

 

 

Aktuality

NĚCO O NAŠEM MOZKU - JAK SE CHOVÁ LEVÁ A PRAVÁ HEMISFÉRA

26.05.2013 16:59
Až západní civilizaci ovládne levý mozek.doc (182272)